tadeusz-kotula-lilie

Liliowiec-Hemerocallis - roślina ta zauroczyła mnie wiele lat temu, kiedy to rozpocząłem pierwsze zakupy odmian liliowców i z czasem importowanie tych roślin bezpośrednio od hodowców amerykańskich, celem tworzenia nowych krzyżówek. Zwiększenie ilości nowoczesnych odmian amerykańskich spowodowało stworzeniem szkółki Maravilla Daylily Garden i hodowli liliowców nowoczesnych idących z trendami światowego kierunku hodowli liliowców, ale w polskich warunkach klimatycznych.

Bardzo szybki postęp w hodowli liliowców na świecie, ale niestety brak możliwości importu roślin od najlepszych hodowców amerykańskich, wymusza na nas konieczność śledzenia tego postępu oraz szukania innych możliwości prowadzenia nowoczesnej hodowli liliowca. Jedną z takich możliwości jest sprowadzanie nasion z materiałem genetycznym umożliwiającym nam wyhodowanie interesujących selektów.

tadeusz-kotula-liliowce

Szkólka Maravilla Daylily Garden posiada własny materiał genetyczny konieczny do dalszego rozwoju hodowli. Kierunek obrany w mojej hodowli to liliowce strzępiaste-zębate. Od 10 lat prowadzę krzyżowania takich liliowców, co pozwoliło mi na wyhodowanie sporej już grupy autorskich odmian oraz znacznej ilości selektów liliowców zębatych, które w najbliższych latach po weryfikacji zostaną zarejestrowane w American Daylily Society.

Na stronie prezentuję moje odmiany liliowców oraz wyselekcjonowane już siewki z własnej hodowli, pokazujące odwiedzającym możliwości własnych osiągnięć hodowlanych w polskich warunkach klimatycznych.

Postęp hodowli liliowców u polskich hodowców w ostatnich latach pozwala nam, mimo ograniczeń importowych, na prowadzenie hodowli liliowców nowoczesnych i dalszą popularyzację tej znakomitej rośliny jaką jest liliowiec.

Bardzo szybki postęp w hodowli liliowców na świecie, ale niestety brak możliwości importu roślin od najlepszych hodowców amerykańskich, wymusza na nas konieczność śledzenia tego postępu oraz szukania innych możliwości prowadzenia nowoczesnej hodowli liliowca. Jedną z takich możliwości jest sprowadzanie nasion z materiałem genetycznym umożliwiającym nam wyhodowanie interesujących selektów.

Szkólka Maravilla Daylily Garden prowadzona jest pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i zarejestrowana jest pod numerem PL-24/73/7166 i jest uprawniona do wystawiania paszportów sprzedawanych roślin.

20

Lat doświadczenia

229

Własnych odmian

555

Siewek wyselekcjonowanych

Liliowcowy ogród w pełni kwitnienia

Dyplomy i nagrody